CV


Luottamustoimet

* Espoon Demarinuoret varapuheenjohtaja 2021-

* Mielipidelehti Debatin vastaava toimittaja 2021-

* HUS Nuorten aikuisten syöpäpotilaiden asiakasraadin jäsen 2021-2022

* Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ry hallituksen jäsen 2020-

* Opiskelijoiden Sosialidemokraattinen Yhdistys OSY varapuheenjohtaja 2020

* Pohjola-Nordenin nuorisoliitto hallituksen varajäsen 2020

* Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamko edustajiston ja keskusvaalilautakunnan jäsen 2020

* Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamko hallituksen jäsen 2019

* Laurean sosiaali- ja terveysalan opiskelijat L'Addikti ry (useita eri rooleja) 2018-2020

Työ

* Helsingin kaupunki, kotisairaala, sairaanhoitaja 2020-

* Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, asiakaspalvelun ruuhka-apu 1/2020

* Suomen Syöpäpotilaat ry, potilasoppaiden pakkaaja, osa-aikatyö 6/2019-5/2020

* Laurea-ammattikorkeakoulu, korkeakouluharjoittelija, SILTA-opiskelijoiden kotouttaminen, osa-aikatyö 6/2019-8/2019

* Helsingin kaupunki, kotisairaala, sairaanhoitaja, kesäloman sijainen 2019

* Vantaan kaupunki, arviointi- ja kuntoutusyksikkö, lähihoitaja, kesäloman sijainen 2018

* Helsingin kaupunki, kotihoito, lähihoitaja 2016-2017

* Hoivakoti Atzalea, lähihoitaja 2015-2016

* Loviisan kaupunki, hoivakoti, lähihoitaja 2012-2015

* Loviisan kaupunki, hoivakoti, eri pituisia lähihoitajan sijaisuuksia 2009-2012

* Ruotsinpyhtään ruukkialueen pajaopas, kesätyö 2008

Koulutus

* Viestinnän opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa 2020-2021

* Laurea-ammattikorkeakoulu, sairaanhoitaja AMK 2020

* Kotkan Lyseon lukio, ylioppilas 2012

* Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2011